§

Нотаріус – згідно зі статтею 79 закону «Про нотаріат» [далі: «Закон»] від 14 лютого 1991 року – вчиняє наступні дії:

 1. Складає – якщо цього вимагає закон або такою є воля сторін – нотаріальні акти, зокрема:
 • договори купівлі-продажу, дарування, міни, припинення прав власності, поділу спадщини, довічного утримання, попередні домовленості щодо земельної нерухомості, сумісної власності на приміщення або права безстрокового користування;
 • договори умовного продажу і перенесення прав власності;
 • девелоперські договори;
 • договори встановлення окремої власності приміщень, поділу або об’єднання нежитлових приміщень;
 • майнові шлюбні договори;
 • договори про поділ спільного майна;
 • установчі договори товариств;
 • правозастосування згідно зі статтею 777 Цивільного процесуального кодексу;
 • заяви тимчасової та інституційної оренди нерухомості;
 • акти встановлення іпотеки/іпотечні договори;
 • акти встановлення сервітуту;
 • заповіти, заповіти зі звичайним записом, дорученням, заповіти з віндикаційним записом, які за бажанням сторін можуть бути зареєстровані в Нотаріальному реєстрі заповітів (NORT);
 • довіреності;
 1. видає свідоцтва про право на спадщину,
 2. виконує діяльність, що стосується засвідчення європейської спадщини;
 3. виконує діяльність пов’язану з правонаступництвом підприємства фізичною особою і її тимчасовим представником у підприємстві на підставі Закону від 5 липня 2018 р. про правонаступництво підприємства фізичною особою і інших пов’язаних з тим спрощень,
 4. засвідчує:
 • справжність власноручного підпису;
 • вірність копій документів і виписок з них;
 • час пред’явлення документів;
 • факт, що фізична особа є живою і перебуває в певному місці.
 1. складає протоколи, зокрема:
 • протоколи з загальних зборів акціонерів, товариств, житлових кооперативів та інших юридичних осіб передбачених правом;
 • протоколи зі зборів товариств з обмеженою відповідальністю і загальних зборів акціонерів.
 • протоколи зі зборів індивідуальних товариств;
 • протоколи спадщини;
 • протоколи прийняття/відмови від спадщини;
 • протоколи, що виписуються на вимогу сторін з метою підтвердження випадків, що несуть юридичні наслідки (наприклад: явка або неявка сторін, відкриття сайту ітд.),
 1. складає протести векселів і чеків,
 2. приймає у депозит грошові суми та цінні папери, дані на переносних носіях даних, що йдеться у законі про інформатичну діяльність суб’єктів, які реалізують публічні завдання,
 3. складає виписки, копії та витяги з документів,
 4. складає за бажанням сторін проєкти актів, угод, заяв та інших документів,
 5. складає заяви про внесення відомостей до земельного кадастру разом з документами, що становлять підставу для внесення відомостей.
 6. виконує інші нотаріальні дії, передбачені відповідними нормами чинного законодавства.

Посвідчувальні нотаріальні дії згадані у п’ятому пункті виконуються «від руки» без необхідності попередньої домовленості. Щодо виконання інших дій потрібно зв’язатись з нами по телефону або електронною поштою з метою узгодження часу прийому та комплекту необхідних документів.

Згідно з Законом нотаріус виконує нотаріальні дії у Нотаріальній конторі, при чому ця діяльність може бути виконана в іншому місці, якщо це спричинено характером дії або з огляду на особливі обставини.

Нотаріальні дії виконуються польською мовою. На прохання сторін нотаріус може додатково виконати дію іноземною мовою за допомогою присяжного перекладача.

Для сторін – у зв’язку з виконанням в конторі нотаріальних дій – надаємо безкоштовні юридичні консультації та чіткі пояснення особисто, по телефону та електронною поштою.

Меню
Umów wizytę