§

Notariusz Anna Sobolewska – jako osoba zaufania publicznego – została powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując i odbywając aplikację notarialną w trybie etatowym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, w związku z czym świadczy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorców i spółekczuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz Anna Sobolewska ze swojej strony oferuje profesjonalizm i pełne zaangażowanie w sprawę, przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności, powagi i szacunku do klienta.

§

Menu